Regulamin

1.Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Najemcy stosownie do wcześniejszych uzgodnień.
2.Aby dokonać rezerwacji należy podać termin pobytu /data przyjazdu i wyjazdu/, dane kontaktowe oraz ilość osób w apartamencie oraz wpłacić zadatek w kwocie 30 % należnej opłaty , przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie. W przypadku anulacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
3.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.
4.Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartamentnie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
5.Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
6.Dla celów bezpieczeństwa i komfortu gości obowiązuję zakaz palenia papierosów
7.W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień/ komplet ręczników dla każdej z osób / apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy, dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych.
8.W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9.Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
10.Dla każdego apartamentu przysługują dwa miejsca parkingowe na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
11.Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
12.Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu 13.Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
14.Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.